ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

 

ЦЕНТЪР ПО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ

 

Начало:: Структура::Учебни планове::Mатериалознание на английски::.::Студенти::..:: Контакт::Карта

Eкип::Новини::Галерия:: .:: ..:: ...

Център по материалознание

Центърът по материалознание организира и провежда обучението в образователните степени Бакалавър, Магистър и Доктор по специалността "Материалознание", като осигурява задълбочени знания и умения за създаване на нови „природосъобразни” материали с нетрадиционни свойства, на авангардни „природосъобразни” технологии за производството им и методи за изпитване и контрол на качествата и свойствата на тези материали. Центърът поддържа контакти в областта на обучението на студентите по матералознание с различни европейски университети, както и с университети от Китай, Индия и Япония. В различни периоди на следването си или на подготовката на дипломна работа студентите могат да бъдат изпращани по програмата ERASMUS в университети в Германия, Франция, Ирландия, Испания, Гърция.

 

 

 

Copyright My Website. All rights reserved.
This website was built by Ewisoft Website Builder
.